Tratarea lemnului folosit în construirea mansardei

Lemnul este cel mai vechi material de construcţie, ieftin, bun izolator termic, uşor de prelucrat şi biodegradabil. Însă pe lângă aceste avantaje, lemnul are şi multe dezavantaje. Printre acestea putem enumera combustia şi sensibilitate în faţa cariilor, ciupercilor, mucegaiului şi a insectelor.


Pentru ca avantajele lemnului să ocupe un loc mult mai mare decât dezavantajele, acest material de construcţie trebuie supus anumitor tratamente ce au rolul de a diminua riscurile posibile la care este supus lemnul odată cu trecerea timpului.
Tratamentele aplicate lemnului, pe lângă efectele punctuale pe care trebuie să le aibă asupra acestuia, nu ar trebui să afecteze structura şi culoarea esenţei şi nu ar trebui să încarce cu toxicitate.
Tratarea lemnului se poate aplica înainte de a se folosi în construcţia mansardei, sau poate fi efectuată pe lemnul deja montat. Acest tip de aplicare este acela care poate fi aplicat periodic, cu scopul de a mări efectele.
În acest sens, cel al pregătirii lemnului în vederea construirii unei mansarde rezistente şi sigure pentru cei care o vor locui, se aplică tratamente cu rol ignifug, anticarii, antifungic, insecticid şi tratamente de hidrofugare.

Tratarea se poate aplica punctual, doar pentru un singur aspect din cele vizate, sau complex, bifându-se astfel toate aspectele.
Piaţa de specialitate pune la dispoziţie substanţe din ce în ce mai performante, având şi calitatea de a nu agresa şi deteriora aspectul şi structura lemnului. Aplicarea tratamentului pentru lemn va fi efectuată doar de către personal autorizat, care va şti cum să manevreze şi cum să aplice substanţele astfel încât efectul să fie cel urmărit şi să nu pună cu nimic în pericol viaţa celor care vor locui în mansardă.
Construirea unei mansarde din lemn presupune folosirea unei cantităţi mari din acest material. Indiferent că este o mansardă pe structură din lemn dulgherească sau industrializată, fiecare element trebuie tratat împotriva focului, cariilor, mucegaiului, insectelor şi infiltraţiilor de apă.
Astfel, în acest schelete al mansardei din lemn se încadrează căpriori, pane, popi, stâlpi, reazemi, grinzi, contravânturi, distanţieri, toate necesitând o tratare temeinică.
Prin tratarea lemnului folosit la construirea mansardei, nu se asigură doar mansarda, ci întreaga casă. O mansardă asigurată în faţa flăcărilor, a insectelor, mucegaiului şi ciupercilor va constitui un cadru sigur de locuit care intră în întregul ansamblu al clădirii.
Aşa cum întreaga clădire va fi construită după cele mai sigure şi înalte standarde, aşa şi mansarda ataşată acesteia trebuie să ofere un loc sigur, bine realizat.
Prin tratarea lemnului din mansardă, se va diminua riscul extinderii unui incendiu, al instalării egrasiei şi al invaziei insectelor, efecte ce se vor răsfrânge asupra întregii clădiri.


Lasă un Comentariu...

*